Image
Martin Tallvid och Marie Utterberg Modén
Breadcrumb

Se ULF-samtal från årets bokmässa

Published

Ta del av ett samtal om praktikutvecklande forskning och hur samarbetet mellan forskningen och skolan verkligen kan se ut.

Det finns ett gap mellan forskningens problemformulering och praktikens intresse. Det menar Martin Tallvid och Marie Utterberg Modén i samtalet Ställer forskningen de rätta frågorna? Samtalet var en programpunkt från ULF-avtal under Bokmässan tidigare i höstas och finns nu tillgängligt för alla att se online.

I samtalet avhandlas om en praktiknära forskning kan ligga närmare lärarnas vardag och göras mer användbar i klassrummen. Martin Tallvid och  Marie Utterberg Modén berättar om ett tvåårigt praktikutvecklande forskningsprojekt som studerat AI i skolans matematikundervisning.

Martin Tallvid är lektor på Center för skolutveckling i Göteborg stad samt på Tillämpad IT, Göteborgs universitet och Marie Utterberg Modén är doktorand på Tillämpad IT, Göteborgs universitet samt utvecklare på Kvalitet & Utveckling i Kungsbacka kommun.

 Samtalet finns nu tillgängligt för allmänheten och kan ses på: Ställer forskningen de rätta frågorna?