University of Gothenburg
Breadcrumb

Övrigt material

Till stöd för lärares bedömning har projektet Nafs på uppdrag av och i samarbete med Skolverket tagit fram ett antal material som finns tillgängliga i Skolverkets e-tjänst för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial.

  • Självbedömningsmaterial i engelska 5
  • Digital läsning i engelska för grundskolan och gymnasieskolan
  • Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper i engelska och moderna språk/franska, spanska, tyska
  • Nationellt diagnosmaterial i engelska för grundskolan årskurs 1-6
  • Nationellt diagnosmaterial i engelska för grundskolan årskurs 7-9