Breadcrumb

Läsning och kroppslighet. Gestaltningskonventioner och kroppsligt meningsskapande

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2018 - ongoing
Project owner
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Short description

Tillsammans med docent Katarina Elam vid Högskolan Väst bedriver Olle Widhe didaktiskt inriktad forskning på kopplingen mellan estetiska lärprocesser och läsutvecklande undervisningspraktiker.

Projektets övergripande syfte är att utforska läsande och läsutveckling ur ett kroppslig och sinnligt perspektiv. Projektet har hittills resulterat i två gemensamma artiklar, ”Läslust och litterär förståelse ur ett kroppsligt perspektiv” (2015), samt ”Högläsning som estetisk praktik. Att läsa tillsammans med äldre elever” (2020). Utöver detta har Widhe i anslutning till detta projekt publicerat två egna artiklar, ”Litterära personer och kroppsligt meningsskapande i grundskolans litteraturundervisning” (2019) och ”Kroppslighet och läsintresse” (2017).