Breadcrumb

Yrkesexamina

En yrkesexamen är en examen med en viss yrkesinriktning. För att få en yrkesexamen måste du följa ett program. I en del fall kan den som uppfyller kraven för en yrkesexamen även få en generell examen. Här ser du vilka yrkesexamina som nu utfärdas vid Göteborgs universitet.

Yrkesexamina kan du ta på grundnivå och avancerad nivå. Du hittar programmen i universitetets utbildningskatalog

Yrkesexamina på grundnivå

 • Arbetsterapeutexamen 180 hp
 • Audionomexamen 180 hp
 • Biomedicinsk analytikerexamen 180 hp
 • Dietistexamen 180 hp
 • Fysioterapeutexamen 180 hp
 • Förskollärarexamen 210 hp
 • Grundlärarexamen 180 hp
 • Lärarexamen 180 hp, 210 hp  
 • Receptarieexamen 180 hp
 • Röntgensjuksköterskeexamen 180 hp
 • Sjuksköterskeexamen 180 hp
 • Socionomexamen 210 hp
 • Tandhygienistexamen 180 hp
 • Tandteknikerexamen 180 hp
 • Yrkeslärarexamen 90 hp
 • Ämneslärarexamen 180 hp, 210 hp, 225 hp

Yrkesprogram på avancerad nivå

 • Apotekarexamen 300 hp
 • Barnmorskeexamen 90 hp
 • Civilekonomexamen 240 hp
 • Grundlärarexamen 240 hp
 • Hälso- och sjukvårdskuratorexamen 60 hp
 • Juristexamen 270 hp
 • Logopedexamen 240 hp
 • Läkarexamen 330 hp
 • Lärarexamen 240 hp, 270 hp, 300 hp, 330 hp  
 • Psykologexamen 300 hp
 • Psykoterapeutexamen 90 hp
 • Sjukhusfysikerexamen 300 hp
 • Specialistsjuksköterskeexamen 60/75 hp
  - inriktning mot ambulanssjukvård
  - inriktning mot anestesisjukvård
  - inriktning mot diabetesvård
  - inriktning mot distriktssköterska
  - inriktning mot hjärtsjukvård
  - inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  - inriktning mot intensivvård
  - inriktning mot kirurgisk vård
  - inriktning mot medicinsk vård
  - inriktning mot neurosjukvård
  - inriktning mot onkologisk vård
  - inriktning mot operationssjukvård
  - inriktning mot psykiatrisk vård
  - inriktning mot mot vård av äldre
 • Speciallärarexamen 90 hp
 • Specialpedagogexamen 90 hp
 • Tandläkarexamen 300 hp
 • Ämneslärarexamen 240 hp, 270 hp, 300 hp, 330 hp