Image
Photo: Illustration: Cecilia Lundgren
Breadcrumb

Lekresponsiv undervisning i förskolan med fokus på lärande om tal

Forskning
Utbildning & lärande

I seminariet presenteras en studie om möjligheter och begränsningar med lekresponsiv undervisning i förskolan med fokus på förskolebarns lärande om tal.

Seminarium
Date
21 Feb 2024
Time
15:00 - 16:15
Location
Online via Zoom

Participants
Lena Karlsson, Linnéuniversitetet
Good to know
Öppet för alla intresserade. Kontakta helen.lindgren@gu.se för att få tillgång till Zoom-länk.
Organizer
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt forskargruppen EMLA

Tidigare studier har visat att barn som tidigt utvecklar en god taluppfattning påverkar deras senare skolprestationer positivt (Ginsburg et al., 2008). Det finns dock ingen konsensus om hur matematikundervisning ska utformas för yngre barn (Björklund & Palmer, 2019). Utifrån den svenska läroplanen ska undervisning stimulera och utmana barn att utveckla kunskaper och färdigheter i matematik, där leken ska ligga till grund för målstyrd undervisning. Lekresponsiv undervisning (LRU, se Pramling et al., 2019) är en ny teori om hur man utformar undervisning genom lek utan att bortse från lekens väsentliga egenskaper. Fokus i denna teori är att barnen tillsammans med läraren kan utveckla nya kunskaper utan att barnens handlingskraft eller narrativet i leken går förlorad.

Under seminariet kommer föreläsaren att presentera sin studie som syftar till att utforska möjligheter och begränsningar med lekresponsiv undervisning i förskolan med fokus på förskolebarns lärande om tal. Särskilt intresserar hon sig för hur lekresponsiv undervisning om tal kan designas och genomföras i förskolan.

 

_______________________

EMLA-seminarierna genomförs i samarbete mellan forskningsmiljöer på Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Seminarieserien är öppen för alla intresserade.