Breadcrumb

Öppet seminarium: Sustainable HRM

Samhälle & ekonomi

Vi inbjuder till öppet seminarium om Sustainable HRM, dvs hållbarhet kopplat till personal- och ledningsfrågor. Hur kan vi främja ett hållbart arbetsliv för såväl organisationer som enskilda anställda. Vilket ansvar har HR vad gäller att driva dessa frågor? Hur arbetar man med hållbarhetsfrågor?

Seminarium
Date
30 May 2023
Time
14:30 - 16:00
Location
Handelshögskolan, Vasagatan 1, E44

Detta seminarium om Sustainable HRM kan kopplas till FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling som inkluderar såväl ekonomiska, sociala, humana och miljömässiga aspekter. Vem har egentligen ansvar för detta på organisationsnivå? Är det HR-funktionen eller finns det en separat Hållbarhetsfunktion som jobbar med sådana frågor. Lösningarna tycks vara många och i den mån det är HR:s ansvar så tycks det innebära flera nya och spännande uppgifter. Vilken beredskap finns för det och vilken kompetens behövs? Hur kan vi främja ett hållbart arbetsliv för såväl organisationer som enskilda anställda? Och vilken betydelse har det interna klimatet för hållbarheten?

Seminariet har även en koppling till tidigare seminarier kring kompetensförsörjning – att behålla personal är också en fråga om hållbarhet.

Som huvudtalare har vi bjudit in professor Niklas Egels Zandén, företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Mattias Magnell, chef för Skanska Ledarutveckling samt ordförande för Svenska institutet för standarder, SIS/TK 562 Human Resource Management (HRM).

Seminariet leds av HRM professor Stefan Tengblad.