Breadcrumb

Disputation: Johanna Andersson

Akademisk högtid
Samhälle & ekonomi

Johanna Andersson, doktorand vid institutionen för socialt arbete, försvarar sin avhandling "Sexualitet, sexuell hälsa och socialt välfärdsarbete En studie om gränsdragningar för sexualitet och sexuell hälsa som privat eller samhällsangelägen fråga".

Akademisk högtid,
Disputation
Date
9 Jun 2023
Time
09:15 - 14:00
Location
Sappören, Sprängkullsgatan 25

Ordförande: 

Heikki Tikkanen, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Opponent

Torkel Richert, docent, fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet

Betygsnämnd

Lukas Gottzén, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, professor,  Stockholms universitet

Kristina Areskoug Josefsson, professor, Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap, Högskolan Väst

Staffan Höjer, professor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet