Skip to main content
Breadcrumb

Apotekens planerade miljömärkning är missledande

Joakim Larsson förklarar problematiken kring apotekens planerade miljömärkning och varför just miljön inte gagnas av förslaget.

DEBATT. “Apoteket hjärtat har sedan flera år haft ett miljömärkningssystem som nu hela branschen, via Sveriges apoteksförening, vill adoptera (se artikel i Läkemedelsvärlden). Viljan att göra gott är stor, men tyvärr riskerar märkningen att bli både missledande för kunderna och missriktad genom att den belönar annat än just dokumenterat låga utsläpp.

Läs hela artikeln: DEBATT: Märkning blir missledande

 

REPLIK: Johan Wallér, vd i Sveriges apoteksförening: "Vi anser att någon måste börja"

 

REPLIK på REPLIK: Joakim Larsson, CARe: ”Jo, det går att rikta kriterier mot utsläpp”

 

Läs mer om forskning på detta tema här