Breadcrumb

Uppdatering av FFQ, Västerbotten Intervention Project VIP

Health and medicine

Västerbottensprojektet startade 1986 som ett stort folkhälsoprojekt. Ett omfattande matfrekvensformulär ingår och har använts sedan starten i huvudsakligen samma form. Nu är en omfattande revidering av FFQ:n på gång, som innebär anpassning av kostfrågorna till dagens matkultur. I denna presentation kommer Maria Wennberg att beskriva detta arbete och vilka metodologiska överväganden som gjorts i revideringen.

Lecture,
Webinar
Date
22 Feb 2022
Time
12:15 - 13:00
Location
Webinar