Breadcrumb

Bachelor's presentations, biology

Science and Information Technology
Student

.

Seminar
Date
30 May 2022
31 May 2022
Time
10:00 - 14:00
09:00 - 14:30
Location
Zoologen, Medicinaregatan 18 A

Presentations take place in Föreläsningssalen, Zoologen

Zoom-link for supervisors, students, family & friends that want to listen, but are unable to attend in person

Program

Please note that the language in title reflects the language it will be presented in

Monday May 30, start 10.00

Liza Morgansdotter Äldre ekars tillväxt - Naturvård, föryngring och inventeringsmetoder

Lova Axelsson Har bina käk i Slottsskogen?

Maria Pavolotskaia Flowering time dependence on microclimate across an elevational

Lunch break, start again 13.00

Ella Köster Can cellular osmolarity be used as a predictor for drought tolerance in common bean?

Villemo Holmberg Can leaf level gas exchange be used as a predictor for drought tolerance in common bean?

 

Tuesday May 31, start 9.00

Ellen Nilsson Lokalisering av de interstitiella cajal-cellerna i regnbåge

Matilda Nordström Gömd signalmolekyl i plasma frisätter viktig lipid

Nordhild Siglinde Wetzler Which factors influence the total fertility rate in developing countries? - A comparison between scientific literature and opinion among Swedish citizens

Christian Teittinen Påverkar labbmiljöns ljusförhållanden rörelseaktiviteten hos yngel av den akut hotade ålen (Anguilla anguilla)?

Emelie Karlsson Smoltutvandring i Hagaån

Ingrid Alma Rydhammer Asp Test of metabarcoding for macroalgae, the problem of invisibility

Lunch break, start again 13.00

Erica Linder En jämförelse av användningsområden och kemisk sammansättning av skal från blåmusslor och stillahavsostron

Mathilda Nyqvist En kartläggning av användningsområden för kött från stillahavsostron och blåmusslor
gradient in Arctic plant communities