Länkstig

Rehabilitering och hälsofrämjande interventioner för äldre personer med tillämpning inom audiologi

Kurs
AUD052
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10461
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen är på avancerad nivå och ges som fristående kurs för audionomer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i att förstå och påverka faktorer som har betydelse för äldre personers hälsa och funktion. Med ett fokus på personcentrerad, hälsofrämjande och rehabiliterande interventioner från ett audiologiskt, fysioterapeutiskt och arbetsterapeutiskt perspektiv betonas även vikten av teamsamverkan för och med äldre personer. För att delta i kursen rekommenderar vi tidigare erfarenhet av kliniskt arbete.

I kursen ingår möjligheter att utveckla den egna audiologiska verksamheten vad gäller evidensbaserade interventioner.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs audionomexamen 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå)

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.