Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Feodalism och det medeltida samhället

Kurs
HI2130
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22752
Ansökan stängd

Om utbildningen

Under kursen studerar vi feodalism både som historisk företeelse och som teoretiskt begrepp. I undervisningen tar vi upp och analyserar olika definitioner och användningsområden av feodalism som förekommer inom den historievetenskapliga forskningen: 1) som ett politiskt och administrativt system baserat på länsväsende, 2) som en särskild typ av samhälle karakteriserat av beroendeförhållanden, 3) som ett specifikt produktionssätt inom den historiematerialistiska traditionen. I kursen fokuserar vi främst på det medeltida Europa och hur modern forskning behandlar den tidens samhällsstrukturer. Undervisningen bygger i huvudsak på seminariediskussioner. Ett genomgående tema är utövandet av politisk makt och kontroll över bondebefolkningen. I vidare bemärkelse analyserar vi samhällelig organisation, inte minst den medeltida statens framväxt, men även andra sammanslutningsformer. Under seminarierna belyser vi beroendeförhållanden mellan olika grupper—hur dessa skapades, manifesterades och upprätthölls. Vi gör även jämförelser mellan olika områden inom det medeltida Europa samt med andra samhällen och kulturer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på HI1116 Historia, Fördjupningskurs (30 hp) eller HI4100 Historia: Fördjupningskurs 1 (20 p) eller motsvarande, eller avlagd kandidatexamen om minst 180 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.