Länkstig

Examensarbete i statsvetenskap

Kurs
SK1523
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-17611
Ansökan stängd

Om utbildningen

På den här kursen får du självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig undersökning. Du försvarar dina slutsatser under ett seminarium, där du också kritiskt, konstruktivt och pedagogiskt granskar andras uppsatser. I alla dessa moment ska du visa att du har ett vetenskapligt förhållningssätt.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt i kurserna SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin (15 högskolepoäng), SK1124 Politisk teori (7,5 högskolepoäng), SK1125 Internationell politik (7,5 högskolepoäng), SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv (15 högskolepoäng) samt godkänt i en av kurserna SK1223 Tematisk fördjupning (15 högskolepoäng) eller SK1224 Miljöpolitikens villkor (15 högskolepoäng), eller motsvarande kunskaper. Slutligen krävs minst 15 godkända högskolepoäng i samhällsvetenskaplig metod, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter examensarbetet har du lärt dig att planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, att skriva och försvara ett eget vetenskapligt arbete. Du har också kritiskt, konstruktivt och pedagogiskt granskat dina studiekamraters arbeten. Troligtvis har du också fördjupat dina kunskaper ännu mer i ett ämne som du är intresserad av.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen på kursen skiljer sig från de flesta andra universitetskurser eftersom den till största delen består av självständigt arbete. Den lärarledda undervisningen består huvudsakligen av individuell handledning av en erfaren forskare/lärare. Kursen börjar med en kursintroduktion där information om uppsatsarbetet ges.