Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Arbetsgivares informationssökning på internet i samband med rekrytering

Arbetsgivare använder sig i allt större utsträckning av informationssökning på internet för att bedöma arbetssökande. Traditionellt har den som söker ett arbete haft förhållandevis stor möjlighet att påverka vilken information som arbetsgivaren tar del av genom att själva utforma ansökningshandlingarna och utse referenspersoner. En ökad användning av bakgrundskontroller på internet förändrar detta och skapar en gränsdragningsproblematik kring vad som är privat eller offentlig, relevant eller irrelevant information.

Tidigare forskning har i viss mån belyst hur internetanvändare förhåller sig till möjligheten att andra granskar och bedömer uppgifter om dem på nätet. Medan vissa utnyttjar detta för att profilera sig i sitt arbetssökande, innebär det för andra ett krav på självcensur eller ett risktagande i vad man väljer att lägga ut. Mycket lite forskning har dock ägnats åt de arbetsgivare som söker information om potentiella arbetstagare. Vi vet därför inte hur de, å sin sida, hanterar denna problematik kring vilka uppgifter som kan betraktas som privata respektive offentliga och vad som räknas som relevant information. Detta inslag i rekryteringen kan också innebära en ökad risk för diskriminering, social reproduktion och felaktiga rekryteringar.

I projektet vill vi belysa hur rekryterare och arbetsgivare förhåller sig till de möjligheter och problem som informationsinhämtning via internet innebär för dem. Vårt syfte är att undersöka på vilka sätt som användning av informationssökningar om arbetssökande på internet sker inom olika typer av organisationer i samband med rekrytering samt vilka konsekvenser detta får för arbetssökande och organisationer, exempelvis rörande anställningsmöjligheter, diskriminering, social reproduktion och kompetensförsörjning. Vi gör det genom att intervjua arbetsgivare och rekryterare samt genom att observera hur de går tillväga när de söker information på internet om arbetssökande och hur de hanterar den information de finner.

Finansiär Forte
Projekttid:2014-2018

Kontakta någon av projektets forskare

Christel Backman
Telefon 031-786 58 13, epost christel.backman@gu.se

Anna Hedenus
Telefon 031-786 47 84, epost anna.hedenus@socav.gu.se

om du har några frågor om studien.

Video (0.04.21)
Din skugga på nätet