Länkstig

Martin Eriksson

Projektledare

Wexsus, Västsveriges nexus för hållbar utveckling,
adm
Telefon
Besöksadress
Aschebergsgatan 44
41133 Göteborg
Postadress
Box 170
40530 Göteborg

Om Martin Eriksson

Jag arbetar på Wexsus - Västsverige Nexsus för hållbar utveckling, som är en gemensam samarbetsarena för Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Högskolan Väst. På Wexsus underlättar vi samverkan och skapar partnerskap mellan universiteten och olika samhällsaktörer för att underlätta omställningen till ett hållbart samhälle.

Jag är involverad i olika projekt men min huvudsakliga uppgift är att vara nätverkskoordinator för Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Northern Europe. SDSN Northern Europe är ett akademiskt nätverk med 67 medlemmar från alla de fem nordiska länderna. Medlemmarna i nätverket är universitet, forskningsinstitut och organisationer från det civilsamhället. SDSN Northern Europe är en del av det globala UN SDSN, som under FN:s generalsekreterares överinseende arbetar med att främja integrerade angreppssätt för att implementera de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet genom utbildning, forskning, policyanalys och globalt samarbete. SDSN Northern Europe verkar i linje med det globala SDSN:s mål samtidigt som vi anpassar vårt arbete för att möta de utmaningar och möjligheter som är unika för Norden.

Innan jag började som nätverkskoordinator för SDSN Northern Europe 2018 forskade jag vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola inom områdena miljövetenskap, akvatisk ekotoxikologi, mikrobiell ekologi och miljöpåverkan från maritima verksamheter.