Länkstig

Ny docent bidrar till ökad kunskap inom sjöfartsutbildningen

Charlott Sellberg är ny docent i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot lärande. Hennes forskning är främst kopplad till sjöfartsutbildningar där hon studerar simulatormiljöer, instruktioner och bedömningar.

Bild
Charlott Sellberg
Charlott Sellberg är nybliven docent i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot lärande.
Foto: Peter Larsson

– I ett samarbete med forskare från Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet studerar vi säkerhetsträning för ombord-personal. Bland annat tittar vi på sensoriska och affektiva aspekter av nödsituationer och hur man tränar för att hantera mörker, kyla, eld, rädsla och utmattning, säger Charlott Sellberg.

Forskning med påverkan på policy

Charlott Sellberg disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2018 och hon är numera flitigt citerad och publicerad i internationellt högt ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Hennes forskning har också fått direkt påverkan genom att IMO (International Maritime Organization) nu reviderar sina policydokument kring träning och bedömning utifrån hennes forskningsresultat.

– För mig personligen är IMO:s revidering och befordran till docent en bekräftelse på att jag lyckats både bredda och fördjupa min forskning sedan disputationen, men också att jag har visat prov på att vara en kompetent lärare för våra studenter, säger hon.

Lotsars visuella expertis

Förutom att undervisa handleder Charlott Sellberg samtidigt doktorander och har ett uppdrag som avdelningschef. Steget till att bli docent innebär fortsatt och fördjupat fokus på att förstå nya utbildningsteknologier.

– Tillsammans med forskare från Norge undersöker vi användandet av simulering i sjukvårdsutbildning och biomedicinskt labbarbete. I ett annat projekt tittar vi på hur nya teknologier, så som eye-tracking, kan användas för att utveckla lotsars visuella expertis i simulatormiljö, säger hon.