Bild
Genrebild på gravid kvinnas mage
Foto: iStock
Länkstig

Metforminbehandling ser ut att fördröja förtidsbörd vid preeklampsi

Publicerad

Lina Bergman, förlossningsöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper, får över 19 miljoner kronor för ett VR-projekt inom klinisk behandlingsforskning om havandeskapsförgiftning, eller preeklampsi som det egentligen heter.

Preeklampsi (1) är en av de vanligaste orsakerna till förtidsbörd, eftersom förlossning i sig är boten för sjukdomen. Hennes forskning handlar om att behandla kvinnor med tidigt debuterande preeklampsi med läkemedlet metformin eller placebo, med målet att metforminbehandling kan förlänga graviditeten och minska graden av förtidsbörd.

Bild
Lina Bergman, förlossningsöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid institutionen för kliniska vetenskaper
Lina Bergman, förlossningsöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid institutionen för kliniska vetenskaper

- När sjukdomen debuterar tidigt, mellan graviditetsveckorna 22 och 34, innebär det att barnet ofta behöver förlösas i förtid. Idag finns ingen behandling för att bromsa sjukdomsutvecklingen, så om vi hittar ett läkemedel som kan bromsa utvecklingen ett par veckor till betyder det väldigt mycket för det för tidigt födda barnet, säger Lina Bergman. (2)

Lina Bergman samarbetar med en forskargrupp i Melbourne, Australien, som för flera år sedan började undersöka redan godkända läkemedel vid graviditet för nya indikationer. Syftet med detta är att det är lättare att testa ett läkemedel i en gravid population för en ny indikation då det annars är svårt att testa helt nya läkemedel vid graviditet med avseende på risker för fostret.

– Denna forskargrupp fann då att metformin, som ju redan används vid graviditetsdiabetes, hade skyddande effekter mot preeklampsi i laboratoriemodeller och djurmodeller. De lyfte då fram denna behandling som potentiellt verksam även för kvinnor med preeklampsi. Forskargruppsledaren i den gruppen är nu också med i min forskargrupp som ska undersöka detta i en svensk population.

Studierna med ursprung i Kapstaden - nu i svensk population
Lina har sedan 2016 delvis bott i Kapstaden, Sydafrika där hon är affilierad senior forskare vid
Stellenbosch Universitet och forskar på deltid. I hennes forskargrupp gjordes den första studien med metformin vid preeklampsi hos kvinnor.

- Kollegor i min forskargrupp i Sydafrika har i en pilotstudie visat att metformin kan förlänga graviditeten hos kvinnor med preeklampsi med cirka en vecka, den studien publicerades 2021. Om detta stämmer även i vår svenska population skulle det kunna göra stor skillnad för barnen. Ansvarig forskare för den studien är min goda vän och samarbetspartner Cathy Cluver och hon är också med i styrgruppen för denna studie i Sverige. (3)

Det mest utmanade med forskning är att lyckas med målet att inkludera nästan 300 kvinnor med tidigt debuterande preeklampsi i studien då den tidiga formen av sjukdomen är ovanligare än den sena.

- Jag har dock goda förhoppningar eftersom vi är en stark nationell forskargrupp som driver studien där fem regioner; Dalarna, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Skåne, ska delta.

Ett erkännande för forskning inom förlossningsvården
Att forska handlar mycket om att säkra finansiering och att få ett stort mångårigt anslag gör att man kan planera för framtiden och få studien att gå i mål. Och den stor summa medel hon nu fått räcker till att fullt finansiera en studie.

Hon lyfter fram att det betyder mycket att forskning inom förlossningsvården nu får detta erkännande från Vetenskapsrådet (4).

- Det är utmanande att bedriva interventionsstudier inom detta forskningsfält, vilket lett till att gravida kvinnor ofta har uteslutits från kliniska prövningar och att vi i stället får lita till gamla beprövade läkemedel. Det känns otroligt viktigt att man ändrar detta förhållningssätt och ser gravida kvinnor som en viktig målgrupp, och där vi har ett stort ansvar att ta fram nya behandlingar för att förbättra utfallet för mor och barn. Vår enhet för obstetrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och institutionen för kliniska vetenskaper är väldigt aktiva forskningsmässigt, och inom många områden ledande i landet och det är väldigt inspirerande att som kliniker och forskare få arbeta i den miljön.

Text: Susanne Lj Westergren

MER FAKTA

1. Preeklampsi interventionsstudie 4 (PI4), får nu VR-Bidrag till forskningsmiljö på totalt 19 447 000 miljoner kronor under 4 år.
Ta del av VR's information om Klinisk behandlingsforskning ht 2022

2. Läs mer om Lina Bergmans forskningwww.preeclampsiaresearch.com

3. Prof Cathy Cluver: Stellenbosch doctor leads breakthrough research to combat pre-eclampsia, a deadly pregnancy complication. Läs hela nyheten

4. Flera stora studier inom förlossningsvård har de senaste åren fått stora anslag från VR, varav en ytterligare studie drivs från Göteborg av docent Verena Sengpiel och handlar om induktion, dvs att starta förlossningen i hemmet.
Se mer på Optionstudien.se