Länkstig

Arkivdata blir meningsfulla berättelser

Arkiv, samlingar och databaser har länge varit källor till information som har använts både för att främja utveckling och tillhandahålla material för forskning. Doktoranden William Illsley undersöker hur man kan sätta in arkivdata i sammanhang och skapa berättelser.

I hemlandet England studerade William Illsley arkeologi med fokus på Nordeuropa och Balkan. Men arbetstillfällena var mycket begränsade. Han kompletterade därför sin utbildning och fick därefter arbete på ett arkiv, motsvarande det svenska Landsarkivet.
– Arkiven där var digitaliserade, men väldigt fragmentariska. Jag började upptäcka att man var tvungen att sätta ihop sin egen skildring av olika händelser utifrån dessa fragment, säger William Illsley.

Fragment sätts in i sammanhang

Inspirerad av dessa upptäckter sökte han sig till Göteborgs universitet som just utlyst en tjänst i litteraturvetenskap inom ramen för kritiska kulturarvsstudier. William Illsley intresserar sig mycket för Göteborgs kulturarv och särskilt Göteborgs gamla stadsvall.
– En del av materialet om stadsvallen finns i Krigsarkivet och en del på Stadsmuseet. Jag vill föra dessa samman i någon form av digital modell, säger han.

I sitt avhandlingsprojekt (in)Tanglible Archives undersöker William Illsley metoder för att ge en samlad bild av meningsfulla berättelser.
– Jag ska titta på fragment och luckor i olika arkiv och hur man kan sätta in dem i ett sammanhang. Jag är inspirerad av både materiella och immateriella aspekter av kulturhistoria, säger William Illsley.

Ska bli tillgängligt för allmänheten

I förlängningen hoppas han också att informationen i databaser och arkiv ska bli mer tillgänglig för allmänheten. Ett projekt som han kommer att studera är GPS400 (Göteborgskulturer på stan 1621-2021) som handlar om nya former av samverkan mellan universitet, kommunen, samt olika arkiv och minnesinstitutioner.
– Jag hoppas kunna knyta ihop mitt forskningsprojekt till Göteborgs 400-årsjubileum. Det är ju om fyra år så det här känns som det perfekta doktorandprojektet, säger han.

William Illsleys tjänst är finansierad av EU-kommissionens program Marie Sklodowska-Curie. Han är anställd vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och arbetar inom Centre for Critical Heritage Studies vid Göteborgs universitet.


William Illsley framför Världskulturmuseet i Göteborg.