Göteborgs universitet
Bild
Lisebergs vd Andreas Andersen och forskaren Nanna Gillberg.
Lisebergs vd Andreas Andersen medverkar i ett avsnitt av Snacket går, tillsammans med Nanna Gillberg, som forskar kring digitaliseringens konsekvenser.
Foto: GU
Länkstig

Snacket går... Forskarens möte med verkligheten

"Snacket går..." är en webbserie där forskare under en promenad diskuterar en aktuell fråga tillsammans med en person som på något sätt gjort avtryck i samhälle eller näringsliv. I serien medverkar forskare från det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Gothenburg Research Institute där det ständigt pågår studier kring det som händer runt omkring oss. Hållbarhet i en växande stad, butiksdöden, hotet mot det fysiska mötet och möjligheten för solidariska initiativ att ta plats är ämnen som tas upp i serien. Det här är ett program för dig som söker det goda samtalet med rum för olika perspektiv.

Snacket går 4... Hur ska city överleva butiksdöden

Butiker som stängs, en växande e-handel och långvariga konsekvenser av pandemin. Konsumtionsforskaren Gabriella Wulff på CFK/Gothenburg Research Institute möter här Gunilla Grahn-Hinnfors, som ansvarar för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren, för att prata om vilka möjligheter som finns för att behålla centrum levande. Går det till och med att skapa något nytt?

Navigate to video: Snacket går... Hur ska city överleva butiksdöden?
Video (13:00)
Snacket går... Hur ska city överleva butiksdöden?

Snacket går 3... Finns det rum för solidaritet?

Många större städer förtätas och växer. Hur går det ihop med ideell verksamhet och solidariska initiativ? Forskaren Maria José Zapata Campos från Gothenburg Research Institute möter här Bruno Chies, initiativtagare till Solidariskt Kylskåp (Solikyl) i ett samtal om vad som krävs för att ideella krafter inte ska trängas undan. (Avsnittet är på engelska).

Navigate to video: Snacket går... is there a place for solidarity in a growing Gothenburg?
Video (13:58)
Snacket går... is there a place for solidarity in a growing Gothenburg?

Snacket går 2... Vad är hållbarhet?

I det andra avsnittet av "Snacket går..." möts Stenas vd Dan Sten Olsson och Sara Brorström som forskar kring stadsutveckling på Gothenburg Research Institute för att prata om hur vi egentligen ska få ihop det där med hållbarhet.

Navigate to video: Snacket går... Vad är hållbarhet?
Video (13:24)
Snacket går... Vad är hållbarhet?

Snacket går 1... Hotas det fysiska mötet?

I det första "Snacket går..." tog Lisebergs vd Andreas Andersen och GRI:s forskare Nanna Gillberg en promenad i en ödslig nöjespark, då forfarande stängd på grund av pandemin. Frågan är det fysiska mötets framtid i en tid där vi blir alltmer digitaliserade och kanske även lite mer fjärmade från varandra.

Navigate to video: Snacket går... Hotas det fysiska mötet?
Video (16:23)
Snacket går... Hotas det fysiska mötet?