Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tom Karlsson

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Tom Karlsson

Tom S. Karlsson är fil.dr. i företagsekonomi och universitetslektor i offentlig förvaltning. Hans forskning rör managementtrender och chefskap i statsförvaltningen. Han har också forskat på hur statsförvaltningens historiska och moderna utveckling i termer av New Public Management kommit att ta sig uttryck.

Han har en bred undervisningsbakgrund inom områdena redovisning och ekonomistyrning. På Förvaltningshögskolan ansvarar han för kurser i förvaltningsekonomi och interredovisning som ges inom kandidatprogrammet. Han har bred erfarenhet av att handleda och examinera uppsatser på såväl kandidat-, magister- som masternivå.

Han är vidare sektionsredaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Public Administration, vilket innebär att granska och kommentera manus som skickas till tidskriften i syfte att säkra vetenskapliga kvalitetskrav.

Läs mer på Tom S. Karlsson on ResearchGate">Research Gate

Särskilda kompetenser: New Public Management, styrning och organisering i statsförvaltningen, chefskap, marknadsreformer.