Bild
Skylt där det står Lövgärdet
Foto: Ylva Norén Bretzer
Länkstig

Lövgärdet 2020

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2020 - 2021
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Projektets syfte är att ta fram en behovs- och utvecklingsanalys för stadsdelen Lövgärdet i Göteborg år 2020. Den föreslagna utvecklingsanalysen ska ses mot bakgrund av den negativa utveckling området har genomgått under det senaste decenniet.

De två dominerande fastighetsägarna i Lövgärdet, Poseidon och Victoria Park, kommer att genomföra kraftfulla insatser för att tillsammans vända utvecklingen i området. Ur det perspektivet ska rapporten betraktas som en baslinjestudie att jämföra den kommande utvecklingsresan emot.

De teman som lyfts i rapporten är:

  • a) Lövgärdet som plats och form,
  • b) de boende i Lövgärdet,
  • c) kriminalitet och trygghetsfrågor i Lövgärdet.

De förslag som lyfts är ämnade att verka för förbättringar i området; en del fysiska eller geografiska, andra sociala. Rapporten bygger på intervjuer med nyckelaktörer i området, statistik och tidigare rapporter som på olika sätt har behandlat stadsdelen Lövgärdet.