To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 4/19/2017 1:56 PM

Tell a friend about this page
Print version

Jeanette Sundhall - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Jeanette Sundhall

Senior lecturer

Jeanette Sundhall
Senior lecturer
Gender Studies
jeanette.sundhall@wmst.gu.se
+46 31 786 4328

Room number: 2256
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Gender Studies Unit at Department. of Cultural Sciences (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.kultur.gu.se
kuv@kultur.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Latest publications

Åldersmaktordningen och barns rätt till delaktighet
Jeanette Sundhall
Barn-och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv / Thomas Johansson & Emma Sorbring (red.), Stockholm, Liber, Chapter in book 2018
Chapter in book

Att synliggöra vuxenhetsnormer – barns möjligheter att inkluderas i demokratiska processer
Jeanette Sundhall
Introduktion till kritiska åldersstudier. Clary Krekula, Barbro Johansson (red), Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2017
Chapter in book

Utredningstexten
Jeanette Sundhall
Barns röster om våld. Att lyssna, tolka och förstå. Maria Eriksson, Åsa Källström Cater och Elisabet Näsman (red)., Malmö, Gleerups, Chapter in book 2015
Chapter in book

Ålder, kön och lek: skiss över en forskningsterräng
Kajsa Widegren, Jeanette Sundhall
Friendship in feminist conversation, Ed. M. Liinason, S. Grenz, K. Alnebratt, B. Larsson, Magazine article 2009
Magazine article

Att osynliggöra våld. Om betydelser av ålders- och släktskapskonstruktioner i vårdnads, boende och umgängesutredningar
Jeanette Sundhall
Genusrelationer och förändringsprocesser: Nordisk feminism och genusforskning, Conference contribution 2008
Conference contribution

Showing 1 - 10 of 16

2019

2018

Åldersmaktordningen och barns rätt till delaktighet
Jeanette Sundhall
Barn-och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv / Thomas Johansson & Emma Sorbring (red.), Stockholm, Liber, Chapter in book 2018
Chapter in book

2017

Att synliggöra vuxenhetsnormer – barns möjligheter att inkluderas i demokratiska processer
Jeanette Sundhall
Introduktion till kritiska åldersstudier. Clary Krekula, Barbro Johansson (red), Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2017
Chapter in book

2015

Utredningstexten
Jeanette Sundhall
Barns röster om våld. Att lyssna, tolka och förstå. Maria Eriksson, Åsa Källström Cater och Elisabet Näsman (red)., Malmö, Gleerups, Chapter in book 2015
Chapter in book

2014

2012

2009

Ålder, kön och lek: skiss över en forskningsterräng
Kajsa Widegren, Jeanette Sundhall
Friendship in feminist conversation, Ed. M. Liinason, S. Grenz, K. Alnebratt, B. Larsson, Magazine article 2009
Magazine article

2008

Att osynliggöra våld. Om betydelser av ålders- och släktskapskonstruktioner i vårdnads, boende och umgängesutredningar
Jeanette Sundhall
Genusrelationer och förändringsprocesser: Nordisk feminism och genusforskning, Conference contribution 2008
Conference contribution

Showing 1 - 10 of 16

Page Manager: Webmaster|Last update: 4/19/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?