Breadcrumb

NAS — National Assessment of Schools

Research project
Inactive research
Project owner
The Department of Education and Special Education, University of Gothenburg

Short description

National evaluation of the subject English in school.

About the project

On commission from the National Agency for Education (previously the National Board of Education) a number of projects focusing on achieved syllabus goals in foreign languages (incl. English) have been carried out in our research environment. Since 1989 we have been involved in the framework of the following national efforts: NU89, NU92, UG95, US98, NU03. The works comprise studies of students’ knowledge, skills, and attitudes and teachers’, school leaders’, parents’, etc. views on and assessments of school activities and their outcomes. In the latest assessment (NU03), besides an estimate of achieved objectives in 2003, a comparison was also made with the corresponding degree of goal achievement in 1992 (measured with the same instruments). The aim was to study trends in the development of compulsory schools.


Project team

Mats Oscarson, Project leader

Britt Marie Apelgren

References

Balke, Gudrun, Hellekant, Jan och Nihlén, Cecilia (1990). Utvärdering av engelska i årskurs 5. Bakgrund till och konstruktion av materialet i engelska inom den nationella utvärderingen av grundskolan. NU-engelska 2. Rapport 1990:02. Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.

Balke, Gudrun (1990). Engelska i årskurs 5. Resultat från insamlingen inom den nationella utvärderingen av grundskolan. NUengelska 3. Rapport 1990:04. Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.

Balke, Gudrun (1990). Pojkar, flickor och engelska i årskurs 5. Delrapport inom den nationella utvärderingen av grundskolan. NUengelska 4. Rapport 1990:25. Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.

Hansen, Monika (1990). Svaga elever i engelska. Delrapport inom den nationella utvärderingen av grundskolan, årskurs 5. NU-engelska 5. Rapport 1990:28. Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.

Balke, Gudrun (1991). Multilevel factor analysis of proficiency in English as a foreign language. Paper presented at the AERA Annual Meeting, Chicago, Aug 2–7, 1991.

Giota, Joanna (1992). Varför läser alla barn i Sverige engelska i skolan? En analys av en öppen elevfråga inom den nationella utvärderingen av grundskolan. Specialarbete i pedagogik, 10 poäng (fördjupningskurs). Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.

Oscarson, Mats (1993). Engelska i årskurs 9: Resultat från den nationella utvärderingen av grundskolan. Rapport 1993:16, Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet (Finns också i något mindre utförlig form som Rapport nr 16 Engelska, Huvudrapport, i Skolverkets serie Den nationella utvärderingen av grundskolan, våren 1992.)

Oscarson, Mats (1993). Lärarfortbildning och läroplansmål: Några resultat från den nationella utvärderingen av engelskan i åk 9. LMS-Lingua 2/1993, s 80-84.

Oscarson, Mats (1993). Undervisning och elevaktiviteter i engelska i årskurs 9. LMS-Lingua 4/1993, s 179-184.

Bergström, Inger (1994). Det muntliga provet i engelska, åk 9. Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Rapport nr 63. Stockholm: Skolverket.

Oscarson, Mats (1995). A National Evaluation Programme in the Swedish Compulsory School: Assessment of Achievement in Foreign Languages. SYSTEM, An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, 23, 3, 295-306.

Giota, Joanna (1995). Why do all children in Swedish schools learn English as a foreign language? An analysis of an open question in the national evaluation programme of the Swedish compulsory comprehensive school. SYSTEM, An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, 23, 3, 307-324.

Miliander, June (1995). Fri skriftlig produktion i engelska, åk 9. Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Rapport nr 62. Stockholm: Skolverket.

Fhyr, Catarina, och von Grüningen, Jeanette (1995). Muntlig språkfärdighet i engelska. En analys av elevers kommunikativa kompetens i åk 9. Pedagogiskt/didaktiskt examensarbete 10 p. Göteborgs universitet, Grundskollärarutbildningen.

Tauchmann, R., och Selberg, K. (1996). A study of the active vocabulary of ninth graders 1995. C-Level Research Essay. Göteborgs universitet, Engelska institutionen.

A study of subject-verb concord in free written compositions by students in the Swedish nine-year compulsory school. Undersökningar av elevers skriftliga produktion i NU-projektet, redovisade i form av nio D-kursuppsatser i engelska, Engelska institutionen, Göteborgs universitet. Författare: Sandra Hamrén (1995), Charlotta Ericson (1995), Martina Wyszynska-Johansson (1995), Birgitta Eliasson (1995), Maria Larsson (1995), Annelie Lindström (1996), Åsa Karlsson (1996), Tutta Turpeinen (1996), Karmen Terlevic (1996).

Dahlgren, Hans och Leoj, Margareta (1997). Engelska, franska och tyska. Årskurs 9. Utvärdering av grundskolan 1995 – UG 95. Rapport nr. 121. Stockholm: Skolverket.

Larson, Monica (1997). Engelska. Årskurs 5. Utvärdering av grundskolan 1995 – UG 95. Rapport nr. 120. Stockholm: Skolverket.

Oscarson, Mats (1997). Assessment of Achievement in Foreign Languages in the Swedish Secondary School. Moderna språk, Vol LXXXVIII, No. 2, 143 (1994)

Oscarson, Mats, Gustafsson, Jörgen, Franke, Anita och Arvidsson, Maj (1999). Kommunikativ förmåga i främmande språk. Rapport från projektet Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål (US98). Stockholm: Skolverket. (Best.nr. 99:489.)

Emrich, Nils-Gunnar (2001). Lost for Words? A Study of the Vocabulary in Swedish 16-Year-Old Learners’ Written Production in English. Department of English, University of Göteborg. (Lic.avhandling)

Köhlmyr, Pia (2003). ”To Err is Human”: An investigation of grammatical errors in Swedish 16-year-old learners’ written production in English. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, Gothenburg Studies in English 83. (Doktorsavhandling)

Holmberg, Lena, Pettersson, Astrid, & Miliander, June (2005). Nationell utvärdering 2003 i skolår 5: svenska, matematik, engelska. Arbetsmaterial. Stockholm: Lärarhögskolan/PRIM-gruppen.

Oscarson, Mats och Apelgren, Britt Marie(2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Engelska. Ämnesrapport till Rapport 251. Stockholm: Skolverket/Fritzes.

Oscarson, Mats och Apelgren, Britt Marie (2005). ”Tankar kring grundskolans utveckling: Engelska”. I Skolverket (2005). Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003: Nuläge och framåtblickar. Sid 81-93. Stockholm: Skolverket/Fritzes.

Oscarson, Mats (2005). Elevers kunskaper i engelska: Intern och extern bedömning. Paper presenterat vid ASLA-symposiet "Språkforskning på didaktisk grund", Växjö universitet, 10-11 november 2005.

Oscarson, Mats (2006). Intern och extern bedömning av elevers kunskaper i engelska. I Einarsson, Jan, Larsson Ringqvist, Eva & Lindgren, Maria (red.). Språkforskning på didaktisk grund (sid 192-206). Uppsala: ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.