Image
Fyra studenter går utomhus i solen och pratar med varandra
Photo: Natalie Greppi
Breadcrumb

Vägen till examen

När du har läst klart din utbildning ansöker du om ditt examensbevis. På Göteborgs universitet får du ditt bevis digitalt.

Vad är en examen?

En examen är ett bevis på att du har genomfört en utbildning på universitetsnivå. Examina delas in i tre huvudkategorier:

Det finns regler som styr vilka examina som finns och får utfärdas. Du kan läsa mer på Studentportalen om vilka dessa regler är.

Examensregler på Studentportalen

Vad måste ingå i en examen?

På Göteborgs universitet finns det examensbeskrivningar. En examensbeskrivning innehåller information om vad som måste finnas i en specifik examen, till exempel en kandidatexamen med huvudområdet journalistik. Exempelvis står det

  • hur många poäng examen måste innehålla
  • vilka kurser inom huvudområdet som ska ingå.

Det är bra att känna till att det finns både valfria kurser och obligatoriska kurser. Vill du veta mer om vad som ska ingå i en examen kan du kontakta en studievägledare.

Studievägledning

Betyg vid Göteborgs universitet

Som student vid Göteborgs universitet får du betyg när du examineras på en kurs. Vilket sorts betyg du får varierar beroende på vilken utbildning du läser. På Göteborgs universitet har vi fem olika betygsskalor. Medelbetyg för examen ges inte vid svenska lärosäten. På Studentportalen kan du läsa mer om betyg.

Betygssystem på Studentportalen

Kan mina tidigare meriter ingå i examen?

Du kan få dina tidigare meriter tillgodoräknade om du är antagen och registrerad som student vid Göteborgs universitet. För att få dem tillgodoräknande ska du göra en ansökan. Vid ansökan är det viktigt att du har med dig dokument i original som styrker dina tidigare meriter.

Vart du ska vända dig med din ansökan om tillgodoräknande beror på vilken variant av tillgodoräknande det är du vill göra.