Breadcrumb

Professor J. Larsson: "Antibiotikaindustrins nya standard för utsläpp har stora luckor"

AMR industry alliance, har just publicerat en egen ”standard” för utsläpp av antibiotika från tillverkning. Men den som läser noggrant ser snabbt att industrins egenutvecklade standard har stora luckor, och att kraven kan uppfyllas även av företag som har mycket höga halter av antibiotika i sitt avloppsvatten.

Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi och föreståndare för Centrum för antibiotikaresistensforskning (CARe) vid Göteborgs universitet, ger sin syn på hur en utsläppsstandard för antibiotika kan förbättras på Läkemedelsvårldens websida LÄNK