Skip to main content
Breadcrumb

Meet us at the International Science Festival Gothenburg

Don't miss the highlights in the Festival's program where students and staff members from Academy of Music and Drama, Valand Academy and HDK - Academy of Design and Crafts participate.

Most of the programme is in Swedish, but some activities are in English. Free admission to all lectures. You do not need to register – just show up! First-come, first-served.

Impacts of Drone Technologies

What are the implications of drone technologies on public assembly, activism and protest? By turning attention to civilian use of drone technologies this presentation will consider the function of seeing at a distance in real time in the context of protest.

Lecture with Sarah Tuck,  Valand Academy. English.

Kritisk reflektion i forskning/deltagandeprocesser

Deltagande inom forskning och stadsutvecklingsprojekt blir allt vanligare, och ses som ett sätt att öka invånares inflytande. Men det finns en problematik som sällan diskuteras. Föreläsningen problematiserar deltagande, med fokus på vikten av kritisk självreflektion hos de som leder dessa processer.

Föreläsning med Helena Kraff, HDK.

Make your own passport

Har du tänkt på vad det betyder att ha ett pass, annat än för att åka på semester? I denna workshop får du en ny nationalitet som lottas ut bland 150 olika internationella passmallar. Vad betyder det att vara statslös, vad är medborgarskap och världsmedborgare? Kom och utforska och diskutera!

Workshop with Tintin Wulia, HDK and Min Jeong Ko and Finn Chung from Globala Tanter. Swedish and English.

This event takes place on more than one occation during the week.

About Östra Nordstan before the shoppingcentre

Elva arkivanvändare från allmänheten, 35 designstudenter från HDK och Landsarkivet i Göteborg har tillsammans skapat "Där ingen ska bo - en utställning om Östra Nordstans historia" som utgår från en dokumentärfilm från 1964 som skildrar livet i stadsdelen före de omfattande rivningarna.

Exhibition with design students from HDK, open daytime Wednesday to Saturday.

Virtual Astropark

This project creates an artistic experience by using VR devices to visualize some astrophysics theories, including string theory, quantum physics and celestial movements. Visitors can explore the magnificent world and enter three different scenes by activating portal gates.

Try VR-equipment with Donglai Zhu, student at HDK. English.

This event takes place on more than one occation during the week.

Nordstan remix

Kom och var med och bidra med beats och samplings tillsammans med studenter från Högskolan för scen och musik. Inför konserterna kan du själv spela och göra samplingar på café Johan och Nyström i Nordstan.

Concert-event where you can join and create beats and samplings together with students from Academy of Music and Drama. With Helena Wattström, Staffan Mossenmark and Erik Jonasson from Academy of Music and Drama. Swedish and English.

This event takes place on more than one occation during the week.

Textil arkitektur – vad är det?

Idag är det möjligt genom ny forskning att använda textila material i byggnadsfasader – användandet av textilier förknippas ofta ensidigt med interiörer i inomhusmiljö. Två arkitekter och en textildesigner forskar och designar tillsammans textila fasadmoduler som kan förbättra den urbana ljudmiljön.

Föreläsning med Kristina Fridh, HDK, Margareta Zetterblom Textilhögskolan, Borås och Paula Femenías, Chalmers.

Akademigalleriet: Att dela kunskap

Akademigalleriet utvecklar nya sätt att skapa och dela kunskap och generera samverkan. Kunskap gör vi och gestaltar vi tillsammans i dialog mellan olika grupper. Akademigalleriet är ett mobilt rum, det utmanar envägskommunikation vid kunskapsförmedling och vill dela kunskapandet med fler.

Föreläsning med Johan Öberg, Konstnärliga fakulteten, Jonas Fridén och Onkar Kular, HDK.

The International Science Festival Gothenburg

With hundreds of activities and about 70,000 visits The International Science Festival in Gothenburg is one of Europe’s leading popular science events and the only one of its kind in Sweden. The theme 2019 is "Astonishing thought".

See more interesting activities in the program where the University of Gothenburg participates.

To the festival's own webpage, with the whole programme.