Skip to main content
Breadcrumb

Johan Bengtsson-Palme prisas för sin forskning

Göteborgs Läkaresällskaps (GLS) och Sahlgrenska akademins pris till yngre forskare tilldelas forskarassistent Johan Bengtsson-Palme, institutionen för biomedicin

AKADEMILIV:

Johan Bengtsson-Palme leder en relativt nyetablerad grupp som forskar om effekter av antibiotika på bakterier, inklusive antibiotikaresistens. CARe gratulerar Johan till det fina priset som han kommer att tilldelas den 2 december (priset delas ut vart femte år).

Läs mer om detta på Akademilivs hemsida