Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Student som skriver på en dator.
Foto: Christin Hume
Länkstig

Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning

Kurspaket
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17742
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Det är stora skillnader mellan olika demokratier. Här introduceras du till några av de mest centrala frågeställningarna för demokratin, bland annat frågor kring hur demokrati kan förstås och definieras. Kurspaketet innehåller också en förberedelse för självständigt uppsats- och utredningsarbete som ger dig specifik, fördjupad kunskap i ett valfritt forskningsproblem.

Om utbildningen

Kurspaketet består av kurserna Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv  samt Tematisk fördjupning.

Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv
Som en konsekvens av vad som brukar beskrivas som den tredje demokratiseringsvågen uppvisar de flesta länder idag åtminstone någon aspekt av det vi brukar kalla demokrati. Demokratins kvalitet, utformning, förutsättningar och grad av konsolidering skiljer sig dock mycket åt. Dessa skillnader gör i sin tur att demokratin fungerar olika i olika länder och för olika befolkningsgrupper. Beroende på vilket samhälle som ligger till grund för det demokratiska systemet ställs demokratin dessutom inför olika typer av utmaningar.

Med utgångspunkt i dessa skillnader erbjuder kursen Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv en djupdykning i några av de för demokratin mest centrala frågeställningarna. Under kursen diskuterar vi hur demokrati kan förstås och definieras, om och varför ett demokratiskt system kan anses vara eftersträvansvärt, hur ett demokratiskt system kan etableras och upprätthållas, hur det underliggande samhällets karaktär påverkar villkoren för det demokratiska systemets utformning, samt vilka utmaningar demokratiska system – gamla som nya – har mött och står inför. Kursen utgår från såväl historiska som dagsaktuella händelser och skeenden som vi diskuterar och problematiserar med hjälp av centrala statsvetenskapliga teorier. Läs mer i kursplanen.

Tematisk fördjupning
Den andra kursen Tematisk fördjupning förbereder för självständigt uppsats- och utredningsarbete. Du lär dig att identifiera, sammanställa och värdera aktuell statsvetenskaplig forskning. Kursen ger dig specifik kunskap genom fördjupning i ett forskningsproblem som du väljer själv. Fokus ligger på ditt eget skrivande och diskussioner med övriga kursdeltagare i arbetet med att skriva en forskningsöversikt samt en forskningsplan. Läs mer i kursplanen.

Ansvarig institution är Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer om Statsvetenskapliga institutionen

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt i kursen Institutioner och aktörer i demokratin, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen har en nära anknytning till ledande statsvetenskaplig forskning och de allra flesta av lärarna är meriterade forskare.

Undervisningen bygger på föreläsningar och litteraturstudier, olika typer av obligatoriska seminarier och gruppövningar, där du redovisar såväl individuellt som i grupp. Undervisningsspråket är svenska men en del av litteraturen är på engelska. Kursen Tematisk fördjupning innehåller också två större skriftliga moment. Under arbetet diskuterar du löpande med en och samma lärare som på så sätt följer din utveckling på kursen. Du kommer att vara väl förberedd när det är dags att skriva uppsats.

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro, och det finns trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus men det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.