Bild
Student som skriver på en dator.
Foto: Christin Hume
Länkstig

Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning

Kurspaket
SK129
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17613
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Det är stora skillnader mellan olika demokratier. Här introduceras du till några av de mest centrala frågeställningarna för demokratin, bland annat frågor kring hur demokrati kan förstås och definieras. Kurspaketet innehåller också en förberedelse för självständigt uppsats- och utredningsarbete som ger dig specifik, fördjupad kunskap i ett valfritt forskningsproblem.

Om utbildningen

Kurspaketet består av kurserna Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv  samt Tematisk fördjupning.

Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv
Som en konsekvens av vad som brukar beskrivas som den tredje demokratiseringsvågen uppvisar de flesta länder idag åtminstone någon aspekt av det vi brukar kalla demokrati. Demokratins kvalitet, utformning, förutsättningar och grad av konsolidering skiljer sig dock mycket åt. Dessa skillnader gör i sin tur att demokratin fungerar olika i olika länder och för olika befolkningsgrupper. Beroende på vilket samhälle som ligger till grund för det demokratiska systemet ställs demokratin dessutom inför olika typer av utmaningar.

Med utgångspunkt i dessa skillnader erbjuder kursen Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv en djupdykning i några av de för demokratin mest centrala frågeställningarna. Under kursen diskuterar vi hur demokrati kan förstås och definieras, om och varför ett demokratiskt system kan anses vara eftersträvansvärt, hur ett demokratiskt system kan etableras och upprätthållas, hur det underliggande samhällets karaktär påverkar villkoren för det demokratiska systemets utformning, samt vilka utmaningar demokratiska system – gamla som nya – har mött och står inför. Kursen utgår från såväl historiska som dagsaktuella händelser och skeenden som vi diskuterar och problematiserar med hjälp av centrala statsvetenskapliga teorier. Läs mer i kursplanen

Tematisk fördjupning
Den andra kursen Tematisk fördjupning förbereder för självständigt uppsats- och utredningsarbete. Du lär dig att identifiera, sammanställa och värdera aktuell statsvetenskaplig forskning. Kursen ger dig specifik kunskap genom fördjupning i ett forskningsproblem som du väljer själv. Fokus ligger på ditt eget skrivande och diskussioner med övriga kursdeltagare i arbetet med att skriva en forskningsöversikt samt en forskningsplan. Läs mer i kursplanen

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt i kursen Institutioner och aktörer i demokratin, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter studierna kan du bland annat:

  • Diskutera och jämföra hur demokratier skiljer sig åt vad gäller kvalitet, utformning, förutsättningar och grad av konsolidering med utgångspunkt i litteraturen.
  • Analysera de möjligheter och utmaningar demokratiska system står inför med utgångspunkt i litteraturen.
  • Diskutera hur samhällets karaktär påverkar villkoren för demokratins utformning utifrån olika teoretiska perspektiv.
  • Söka och identifiera forskningslitteratur som är centrala för att besvara statsvetenskapliga forskningsfrågor.
  • Sammanställa och organisera forskningsresultat och teorier som behandlar statsvetenskapliga forskningsfrågor i större teoretiska perspektiv.
  • Formulera förslag på forskningsfrågor avseende studiet av politik.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen har en nära anknytning till ledande statsvetenskaplig forskning och de allra flesta av lärarna är meriterade forskare.

Undervisningen bygger på föreläsningar och litteraturstudier, olika typer av obligatoriska seminarier och gruppövningar, där du redovisar såväl individuellt som i grupp. Undervisningsspråket är svenska men en del av litteraturen är på engelska. Kursen Tematisk fördjupning innehåller också två större skriftliga moment. Under arbetet diskuterar du löpande med en och samma lärare som på så sätt följer din utveckling på kursen. Du kommer att vara väl förberedd när det är dags att skriva uppsats.

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga mitt i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro. Det finns självklart trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus. Det finns också pentryn att använda för medhavd mat.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler