Länkstig

Filosofi: kritiskt tänkande

Kurs
FI1111
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22402
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen sker helt på distans utan fysiska träffar. 

Kursen visar på karaktären hos specifikt filosofiska frågor och filosofiska resonemang och ger dig en grundläggande filosofisk verktygslåda i form av elementär argumentationsanalys, logik, retorik och semantik samt en överblick över filosofins områden. Delkursen är tänkt att ge dig både kunskapsorientering och färdighetsträning. Detta innebär att teoretiska översikter kombineras med övningar gällande argumentvärdering, begreppsanalys, definitionslära, tolkning med mera.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)