Göteborgs universitet
Länkstig

Praktik inom kandidatprogrammet i pedagogik

Erica Kopp läste under programmets fjärde termin praktikkursen Kvalificerad arbetspraktik med utbildningsvetenskapligt fokus som en av sina valbara kurser. Nedan följer en intervju med Erica.

Var gjorde du din praktik?
Jag gjorde min praktik på HR On Demand, ett litet konsultföretag som jobbar med HR-frågor.

Hur gjorde du för att skaffa praktikplats?
Jag hörde av mig till personer i min närhet och till arbetsplatser jag arbetat på tidigare. Jag ville gärna praktisera på en HR-avdelning, men det spelade inte någon större roll för mig vilket sorts företag det blev. Så jag kastade ut så många krokar jag kunde och hoppades att någon skulle nappa.

Vad fick du göra under din praktik?
Jag följde med min handledare på möten av olika slag, med kunder, leverantörer och på fackliga förhandlingar. Så jag fick se hur det dagliga konsultarbetet fungerade. Jag fick även hjälpa till med administrativt arbete, framför allt digitalisering av avtal, mallar och likande. Eftersom det var i början av pandemin och många jobbade hemifrån så behövdes digital tillgång till material. Mitt största uppdrag var att ansvara för en undersökning som riktades till kundföretag om arbetsmiljö och distansarbete. Ett roligt resultat av det var att några kunder bad om att få använda undersökningen internt. Så det kändes verkligen som att jag kunde bidra.

Vad lärde du dig under din praktik?
Jag fick mer generell förståelse för hur en arbetsplats fungerar: hur man kommunicerar internt och med kunder, planerar, arbetar tillsammans och utvecklas på en arbetsplats. Jag har även fått inblick i flera olika HR-frågor, så som arbetsrätt och hur HR i sig kan presenteras och diskuteras. Dessutom har jag lärt mig hur jag kan bidra med min kunskap från utbildningen och hur mycket pedagogik som ingår i både det dagliga arbetet och i specifika HR-frågor.

Har du haft användning från något av dina tidigare studier från kandidatprogrammet?
Definitivt! I början funderade jag över om jag verkligen kunde något och om jag kunde bidra, men med tiden kände jag mer och mer att jag faktiskt har relevanta kunskaper och jag kunde hänga med i samtal och diskussioner. Generella kunskaper om pedagogik, lärande och utveckling var väldigt värdefulla. Visst får vi pedagogikstudenter inte med oss kunskaper om konkreta HR-frågor så som arbetsrätt, men mjukare värden så som ledarskap, kommunikation och grupputveckling är något som jag tog med mig från tidigare kurser.

Vad var det bästa med att göra praktik?
Att få möjligheten att omsätta och testa alla teoretiska kunskaper i praktiken. Det var väldigt betryggande att känna att programmet har gett mig kunskaper som är användbara och värdefulla.

Har du något tips till andra studenter som är intresserade av att göra praktik?
Börja söka praktikplats tidigt. Det är väldigt lugnande att ha det klart tidigt och man kan börja förbereda både sig själv och arbetsplatsen ordentligt.

Och våga! I början tyckte jag att det kändes skrämmande och som att jag inte kunde bidra. Men med tiden kändes det bättre och bättre och jag kunde se min utbildning med nya ögon. Det gäller att våga pröva sina vingar och lita på sin egen kunskap

. Nu i efterhand är praktiken en av de mest värdefulla kurserna jag tar med mig från hela programmet.

LÄS MER OM PRAKTIKKURSEN PÅ STUDENTPORTALEN:

https://studentportalen.gu.se/minastudier/ips/praktikkurs

Clip-board bredvid en dator