Bild
Screenshots från videomöten
Några av de skärmdumpar som användes i studien.
Länkstig

Titta in i kameran under videomöten

Publicerad

Personer som tittar rakt in i kameran under videomöten upplevs som mer sociala och sympatiska. Det visar en studie som har undersökt hur blick, kameravinkel och avstånd påverkar hur vi uppfattas under videomöten.

Bild
Porträtt på Géraldine Fauville.
Géraldine Fauville.
Foto: Nicke Johansson

Vilken roll spelar kroppsspråk och kameravinkel för hur vi uppfattas av andra under videomöten? Det har en grupp forskare från Göteborgs universitet och Stanford University i USA undersökt.

– Efter att tidigare ha fokuserat på vad som orsakar Zoomtrötthet ville vi undersöka mer positiva aspekter av videomöten. Vi undrade vad man som mötesdeltagare kan göra för att uppfattas mer positivt, säger Géraldine Fauville, biträdande universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Graderade hur man uppfattar andra

Forskarteamet tog fram 288 skärmdumpar med personer med olika kroppsspråk. De tittade åt olika håll (in i kameran, på de andra deltagarna i videomötet eller åt sidan), satt på olika avstånd från kameran och hade olika kameravinkel.

Studiens deltagare fick sedan se ett urval av skärmdumparna och gradera i vilken grad de uppfattade personerna som till exempel sociala, sympatiska, trovärdiga och hotfulla. Cirka 4 000 personer från stora delar av världen deltog i studien som gjordes över internet.

Titta in i kameran

– För att uppfattas som mer sympatisk och närvarande i diskussionen ska man titta rakt på kameran, inte på de andra deltagarnas ansikten på skärmen eller åt sidan. Kameran ska också vara placerad i minst ögonhöjd för att det ska bli en hög kameravinkel, säger Géraldine Fauville.

Däremot hade avståndet till kameran ingen avgörande betydelse för hur en deltagare uppfattar andra personer under mötet.

Forskarteamets tidigare undersökningar om Zoomtrötthet kan du läsa om här.

Text: Carl-Magnus Höglund

Läs studien

Artikeln “Impression Formation From Video Conference Screenshots: The Role of Gaze, Camera Distance, and Angle” är publicerad i tidskriften Technology, Mind, and Behaviour.