Bild
Clare Allely's latest books
Länkstig

GNCs Clare Allely utsedd till professor i rättpsykologi

Publicerad

GNCs Clare Allely, världsledande expert på våldsbrott, är nu professor.

Bild
Professor Clare Allely
Professor Clare Allely<br /> Foto: Paul Burrows
Foto: Paul Burrows

GNC är glada att kunna meddela att Clare Allely har utsetts till professor i rättspsykologi vid University of Salford i England. Clare är affilierad forskare vid Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

Hon är även associerad till The Children's and Young People's Centre for Justice (CYCJ) vid University of Strathclyde och hedersforskare vid College of Medical, Veterinary and Life Sciences, som är knutet till Institute of Health and Wellbeing vid University of Glasgow.

Clare är Chartered Member of British Psychological Society och Associate Fellow of British Psychological Society. Clares forskning är inriktad på hur vissa egenskaper hos autismspektrumtillstånd kan ge upphov till sårbarhet för att delta i ett brett spektrum av brottsliga beteenden, bland annat: ensamagerande terrorism eller terroristiska beteenden, sexualbrott på internet (t ex visning av oanständiga bilder på barn), masskjutningar, skolskjutningar, sexuella brott på nära håll, cyberbrottslighet, förföljelse, våld, zoofili och mordbrand.

Clare agerar som expertvittne i brottmål som involverar åtalade med autismspektrumtillstånd. I sin forskning har Clare också specialiserat sig på vägen till avsiktligt våld vid extrema våldshandlingar, t.ex. masskjutningar.

Hon är författare till böckerna "The Psychology of Extreme Violence": A Case Study Approach to Serial Homicide, Mass Shooting, School Shooting and Lone-actor Terrorism" och "Autism Spectrum Disorder in the Criminal Justice System: A Guide to Understanding Suspects, Defendants and Offenders with Autism", som publicerades av Routledge 2020 respektive 2022.