Bild
bild på regnbåge på vägg
Länkstig

Forskningsmiljö vid HDK-Valand finansieras i Vetenskapsrådets excellenssatsning

Med den beviljade ansökan kan nu Sveriges första kompetenscentrum för konstnärlig forskning etableras. Syftet är "att stödja den högsta nivån av konstnärlig forskning inom svensk forskarutbildning och inom forskarutbildning i bildkonst."

Den 21 juni tillkännagavs det att HDK-Valand var en av de forskningsmiljöer som beviljades bidrag i Vetenskapsrådets excellenssatsning för ett kompetenscentrum inom konstnärlig forskning för konst och politisk föreställning. Vetenskapsrådet valde totalt ut 15 excellenscenter av 124 ansökningar. Forskarna inom detta center ska undersöka hur konstnärlig praktik formar hur det politiska fältet föreställs och representeras idag.

Detta betyder mycket för hela vår verksamhet, ett kompetenscentrum inom konstnärlig forskning berikar och skapar förutsättningar för hela vår kunskapsmiljö där utbildning ska baseras på forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och beprövad erfarenhet. Våra forskare och forskning har återigen fått bekräftelse på förmågan att bedriva forskning på högsta nivå, säger Klara Björk, Prefekt vid HDK-Valand.
 

Kompetenscentrum inom konstnärlig forskning

Forskarna som ligger bakom ansökan från HDK-Valand är projektledare professor Mick Wilson och medforskare professor Jyoti Mistry. Forskningsmiljön blir ett samarbete mellan HDK-Valand och Kungliga Konsthögskolan och innebär att ett kompetenscentrum för konstnärlig forskning etableras – något som Sverige tidigare saknat.

− Det är väldigt spännande att vara en del av ett samarbete med kollegor på Kungliga Konsthögskolan och det känns väldigt viktigt att vi samarbetar nationellt för att bygga upp den konstnärliga forskningssektorn, säger Mick Wilson

Varje forskningsmiljö kommer att tilldelas 4–6 miljoner kronor per år under fem år, och planen är att ge möjlighet till ytterligare fem års finansiering efter utvärdering. Medlen ska gå till långsiktig programverksamhet där forskare från olika discipliner samlas kring ett tema eller en frågeställning. Kring detta kommer det att byggas upp ett centrum för forsknings- och utbildningsverksamhet. Jämfört med tidigare excellenssatsningar ligger nu större fokus på den tematiska idén och organisationen.

I ansökan beskrivs behovet av en forskningsmiljö där materiella forskningsprocesser och bibliografiska forskningspraktiker inom konsten kan mötas. Forskarna ser begreppet "det politiska imaginära" som det mest produktiva området för ett sådant möte eftersom det fokuserar på den viktiga sociala roll som konsten kan spela i en intensiv, omvälvning och radikal global omvandling.