Göteborgs universitet
Länkstig

Uppdragsutbildning inom logopedi

Här nedan finns aktuella uppdragsutbildningar inom logopedi.

Logopediska insatser vid trakeostomi

Avancerad nivå |  5 hp  |  Kurskod: LP6492 | VT 2021

INSTÄLLD VT2021

Om kursen

Kursen är inriktad mot logopedisk bedömning och intervention hos trakeostomerade (+/- ventilatorbehandlade) patienter, med fokus på intensivvårdade patienter såväl som långvarigt ventilatorbehandlade/trakeostomerade patienter. Logopedisk bedömning och intervention med denna patientgrupp fokuserar på larynx-, farynx-, sväljningsfunktion samt röst och tal. Kursen har både en teoretisk och praktisk inriktning och syftar till att stödja deltagarna så att den kompetens som krävs för att kunna erbjuda adekvata insatser och rehabilitera dessa patienter förvärvas.

Kursplan LP6492

Studiehandledning

Behörighet och urval

Förkunskapskrav:

För tillträde till kursen krävs logopedlegitimation. Viss erfarenhet av trakeostomerade patienter (rekommendationen är att deltagaren träffar minst fem trakeostomerade patienter per år).

Ansökan

Sista anmälningsdag är 1 december 2020.
Begränsat antal kursplatser

Anmälningsblankett

Kontaktperson

Liza Bergström, liza.bergstrom@gu.se