Göteborgs universitet

Institutionen för kulturvård

Bild
Länkstig

Institutionen för kulturvårds utbildningar och forskning spänner över ett brett fält av frågor om hur vi kan identifiera och analysera kulturarvets värden. Genom kunskap om det förflutna kan vi förstå och utveckla vår samtid.

Hur vårdar vi och tar tillvara på föremål, bebyggelse, hantverk, landskap och trädgårdar? Hur värderar och prioriterar vi vårt kulturarv? Det är frågor som vi på Institutionen för kulturvård arbetar kring i våra utbildningar och i vår forskning. I Göteborg utbildar vi bebyggelseantikvarier och konservatorer och i Mariestad ger vi utbildningar inom bygghantverk, trädgård och landskapsvård. Forskningen bedrivs på båda orter och i Mariestad bedriver vi hantverksforskning inom Hantverkslaboratoriet. Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk som har i uppdrag att dokumentera, säkra och utveckla traditionella hantverkskunskaper.

Hantverkslaboratoriet

Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk och är en del av Institutionen för kulturvård. Verksamheten arbetar med att dokumentera, säkra och utveckla traditionella hantverkskunskaper.