Göteborgs universitet
Länkstig

Miljö och hållbar utveckling

Institutionen för kulturvård arbetar aktivt med miljö och hållbar utveckling. Arbetet är förankrat och samordnat med Göteborgs universitet och Naturvetenskapliga fakulteten. Arbetet är miljöcertifierat enligt standarderna ISO14001 och EMAS.

Aktivitetslista

Varje år tar institutionen fram en aktivitetslista för att nå de miljömål som finns i Göteborgs universitets Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2020.

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling 2021

Miljösamordnare på institutionen

Miljösamordnare är i Göteborg Maria Höijer och i Mariestad Lars Runnquist.

Hållberhetsmärkta utbildningar

Våra program är märkta som hållbarhetsrelaterade vilket betyder att minst ett av programmets lärandemål tydligt visar att programmets innehåll uppfyller minst ett av de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Läs mer om hållbarhetsmärkningen.

Kemikaliehantering

Vi arbetar aktivt med att fasa ut och ersätta miljö- och hälsofarliga kemikalier vid institutionen för Kulturvård.

Kemikalieansvariga är: Maria Höijer och Aila Schachinger.