Bild
Bild från fotoutställning
Foto: Nanna Debois Buhl
Länkstig

Forskningssymposium: Glitch and Photography II: Bugs, Camouflage, and Insect Media

Kultur & språk

Detta är det andra symposiet i det fleråriga forskningsprojektet Photography and the Glitch, som är ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen, HDK-Valand och Konstnärsnämnden IASPIS – Internationella programmet för bild och form. Projektet undersöker digitalfotografin och de visuella system vi har omkring oss med fokus på hur ’glitcher’ kan rubba normativ logik.

Föreläsning,
Konferens,
Seminarium
Datum
24 nov 2022
Tid
13:00 - 18:00
Plats
Glashuset, Chalmersgatan 4 + Zoom

Symposiet handlar om glitchen som en bugg (på engelska bug, insekt) både bokstavligt och metaforiskt: från konstnärers tolkningar av insekter och djurs beteende till analyser av glitchen som ett tekniskt och algoritmiskt fel och dess inverkan.

Ämnet för symposiet är inspirerat av konceptet “insektsmedier” (som Jussi Parikka ingående diskuterade i sin bok Insect Media. An Archeology of Animals and Technology från 2010). Begreppet insektsmedia beskriver fotografi och andra kommunikationstekniker utifrån insekters beteende och anatomi samt genom olika tolkningar av insekternas värld och dess svärmar, nät, förvandling (metamorfos) och mångfald. Genom ett entomologiskt och zoologiskt perspektiv på digital, hybrid och virtuell fotografi uppstår nya perspektiv på hur visuella representationer och innebörder utvecklas och uppfattas.

På vilka sätt öppnar glitcher (såväl maskinella som naturens) för posthumana och icke-mänskliga inverkningar och influenser? En fråga som diskuteras i Joanna Zylinskas bok Nonhuman Photography från 2017.Under symposiet diskuteras ämnen som; gaming, klimatet, väderprognoser, innovativa metoder att använda slumpen, vävning och symbios.

Genom att deltagarna använder sig av och behandlar nya tekniker som AI och olika digitala miljöer uppkommer nya frågor kring framtidens fotografi.

Presentationer av: Joanna Zylinska, Marco De Mutiis, Nanna Debois Buhl, Joana Moll, Olle Essvik och Marie-Eve Levasseur.
 

Program:
13-13.15 Nina Mangalanayagam och Louise Wolthers: Inledning
13.15-14.00 Marco De Mutiis: Photographing the game glitch: between ghost photography and free labour 
14.00-14.10 Paus 
14.10-14.40 Nanna Debois Buhl: Pattern Machines: on Coding, Weaving and Glitching (konstnärssamtal) 
14.40-15.10 Olle Essvik AInsect / Eaten Books (performativ föreläsning)
15.10-15.40 Kaffe och förberedelse av digitala presentationer
15.40-16.10 Joana Moll: Inanimate Species (konstnärssamtal) 
16.10-16.40 Marie-Eve Levasseur: becoming a glitch-body, on extended reality (XR) art practice and feminist science fiction (Artist talk) 
16.40-17.00 PAUS
17.00 -17.30 Joanna Zylinska: The future is glitchy, but can we photograph it? 
17.30-18.00 Avslutande rundabordssamtal 

Symposiet kommer också att livestreamas som ett webbinarium. 
Länk till livestreamen här (zoom)

I samarbete med IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form.