Bild
Photo: Illustration: Cecilia Lundgren

Science, Environments and Technologies for Pre-School Teachers

Course
LÖFÖ61
Bachelor’s level
7.5 credits (ECTS)
Study pace
100%
Time
Day
Location
Göteborg
Language
Swedish
Duration
-
Part of semester
Quarter 2

About

This course will be taught in Swedish, and is open to exchange students with sufficient knowledge in Swedish or another Scandinavian language (Danish or Norwegian). 

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av barns lärande inom områdena natur, miljö och teknik i ett förskoledidaktiskt perspektiv. Fokus i kursen ligger på pedagogiska strategier och interaktion mellan vuxna och barn, i undervisnings- och vardagssituationer samt i lek och tematiskt arbete. Syftet är att utveckla barns lärande i och om sin omgivning.

Exempel på innehåll som vi tar upp i kursen är:

  • kunskap om hur konkreta objekt, situationer och händelseförlopp i omgivningen kan uppmärksammas och urskiljas.
  • hur konkreta fenomen och företeelser kan relateras till generella, abstrakta naturvetenskapliga förklaringsmodeller inom kemi, fysik och biologi samt tekniska lösningar.
  • samband och konsekvenser emellan den omgivande naturen, människa, miljö och teknik knutna till begreppet hållbar utveckling.

This course is open to

Exchange students at the Faculty of Education and exchange students on a university-wide agreement. Please contact your international coordinator at the University of Gothenburg if you need to know more.

This course can be combined with

This course can be combined with the other courses in the Preschool Teacher Education track (in Swedish). Depending on schedule, it could also be combined with courses in the Teacher Education and Education Science tracks.

Application

Do you want to apply for exchange studies at the University of Gothenburg?

Read more on the page Apply for exchange studies