Skip to main content
Breadcrumb

Research Funding from the Swedish Research Council for Researchers in CERGU's Network!

A hearty congratulations to all the researchers in CERGU's network who were successful in receiving funding from the Swedish Research Council (VR). 

Research project grants
Johan Järlehed, 5.76 million SEK.
Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg (The Roll of Language in Segregation and Gentrifying Processes: The Language Landscape in Gothenburg)

Olof Larsson och Markus Johansson, 4 million SEK.
Regelbrott som hot mot internationellt kollektivt handlande (Rule Violation as a Threat to International Collective Action)

Oksana Shmulyar Gréen, 4.25 million SEK.
Var hör jag till och vilka bryr jag mig om? Upplevelser av mobilitet, omsorgsrelationer och tillhörighet bland barn till östeuropeiska EU arbetskraftsmigranter i Sverige (Where do I belong and Who do I care about? Experiences of Mobility, Caretaking Relationships and Belonging among children of Eastern European labor migrants in Sweden)

Katarzyna Wojnicka, 3.5 million SEK.
Europeiska papparättsrörelser: diskurs och politk avseende (o)jämställdhet mellan könen (European Father's Rights Movements: Discourse and Policy Regarding (in)equality Between the Sexes)
 

Research environment grant 
Daniel Naurin, 15.8 million SEK.
Ett oberoende rättsväsende under press? Uppbyggnad av en infrastruktur för multidisciplinär forskning om EU-domstolen (An independent judiciary under pressure? Building an infrastructure for multidisciplinary research about the European Court of Justice)

Research environment grant within migration and integration
Andrea Spehar, 17.6 million SEK.
Refugee Migration and Cities: Social Institutions, Political Governance and Integration in Jordan, Turkey and Sweden (SIPGI)