Skip to main content
Breadcrumb

Patrik Ström gives a speech at Sustainability Circle

Published

Patrik Ström gives a speech at Sustainability Circle

Under rubriken "IoT och den globala ekonomin - behovet av tvärvetenskaplig forsking" redogör Patrik för hur "Internet of Things" kommer att påverka den globala ekonomin på flera sätt. Det kommer att förändra globala produktionsnätverk, skapa behov för nya policyramverk på nationell och regional nivå, och sudda ut skillnaderna mellan produkter och tjänster. Dessa förändringar kommer att kräva analyser som bygger på olika fundament både inom naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning. Det kommer också att generera förändringar för utbildning i stort.