Image
Podcast Inside the Box
Logga för podden Inside the Box
Breadcrumb

Event in Swedish: Att föda barn i olika kulturer och tider

Research
Sustainability and environment
Health and medicine
Culture and languages
Popular science

Welcome to the Museum of Worlds Culture in Gothenburg for a talk about childbirh in different times ans cultures. The talk will be in Swedish!

Lecture
Date
10 May 2023
Time
18:00 - 19:00
Location
Världskulturmuseet Göteborg
Cost
Ingår i museets årskort (årskort kostar 140 kr och gäller i ett år).

Participants
Ulrika Lagerlöf Nilsson, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet; Maria Borda, författarinna och föräldracoach; moderator Johan Rödström från Statens museer för världskultur.
Good to know
Event in Swedish
Organizer
Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvssstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet.

Graviditet och förlossning kan beskrivas som en övergång från ett stadium till ett annat i livet. Vi vill prata om vad man inom olika kulturer gör för att underlätta för denna stora förändring i livet. Hur har man sett på graviditet, förlossning och tiden därefter? Vad skiljer sig mellan olika kulturer och vad kan vi lära av varandra. Hur har det varit, hur är det nu och hur vill vi att det ska bli för kommande generationer?

Inside the Box gästas av historikern Ulrika Lagerlöf Nilsson, Göteborgs universitet, och författaren Maria Borda som tillsammans med poddens moderator Johan Rödström diskuterar olika sätt att hjälpa nya generationer till världen genom historien.

Välkomna!

Inside the Box produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvssstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet.