Breadcrumb

Thomas de Lange

Universitetslektor, adjungerad

Department of Molecular and Clinical
Medicine
Visiting address
Medicin och akutsjukvård, Mölndal/SU, Hus-T, plan 9
Göteborgsvägen 31 431 30 Möndal
Postal address
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgsvägen 31
431 30 Möndal