Göteborgs universitet
Bild
studenter i samarbete
Foto: Julia Sjöberg
Länkstig

Uppsatssamarbete - Systemvetenskap

Programmet förbereder våra studenter för att designa, organisera och leda samhällets digitalisering. Våra systemvetare får en grundläggande och bred förståelse för utveckling och införandet av informationssystem med fokus på verksamhetsförändring.

Studenterna utvecklar förmågan att analysera och påverka hur digital teknik, organisation och ekonomi samspelar, samt fungerar som en länk mellan människa, organisation och teknik där de förstår hur digitala lösningar kan användas för innovation och verksamhetsutveckling. Vidare så lär sig studenterna att analysera, modellera och designa system men framför allt leder och förändrar de organisationer, med hjälp av informationssystem.

Tema – vad kan våra studenter bidra med och skriva om i sina uppsatser?

  • Designa flexibla informationssystem
  • Digitala lösningar för innovation och verksamhetsutveckling
  • Mer information kommer

Tidslinje –  hur ser uppsatsprocessen ut och när startar/slutar den?

Många studenter börjar fundera på sitt ämne i september. I februari gör studenterna en detaljplan. Uppsatskursen äger sedan officiellt rum mellan mars och maj (men många studenter börjar tidigare än så). Presentationsseminarier är i slutet av maj/början av juni varje år.
 

När ska företag kontakta oss för samarbete med våra studenter och deras uppsatser?

Företag och organisationer kan kontakta programansvarig från september fram till november.