Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Arkeologiskt självständigt examensarbete

Kurs
AE2011
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12050

Om utbildningen

Kursen fokuserar på vetenskapligt textförfattande. Här utvecklar du din förmåga att skriftligt och muntligt värdera och förmedla arkeologisk forskning. Undervisningen består av föreläsningar och handledning. Under kursen belyser vi teoribildning och metodologiska utmaningar i relation till specifika källor, frågeställningar och kontexter. Med bistånd av handledare tillämpar du förvärvade kunskaper i ett skriftligt examensarbete. Under ett avslutande seminarium ventilerar du arbetet samt opponerar på dina kollegors arbeten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med Arkeologi som huvudområde samt 30 hp avklarade kursfordringar på avancerad nivå inom samma huvudområde. Kursfordringarna på på avancerad nivå ska innefatta kursen (eller kurser med motsvarande innehåll):    - AE 2070, Arkeologisk teori och metod i den arkeologiska texten (15hp)  Återstående utrymme för att nå upp i totalt 30 hp på avancerad nivå inom Arkeologi väljer studenten fritt.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.