Länkstig

Robert Adesam

Systemingenjör

Avdelningen för verksamhetsstöd
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E220
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Robert Adesam

Verksam som

  • IT-beredare,
  • licensansvarig och
  • systemingenjör.

Studier på Datalingvistlinjen 1992--1998, varav ett år vid Dublin City University via ERASMUS-utbytet. Biträdande forskare, i projektet Finite-State Grammar for Finding Grammatical Errors in Swedish Text 1998--2001. Forsknings- och systemingenjör 2001--, bla för Nationella forskarskolan i språkteknologi. Programkoordinator för Masterprogram i språkteknologi, 2012-08-01 -- 2014-07-01.

Samverkan

Samarbetar med Språkrådet genom drift och utveckling av nationellt centrum för svensk språkteknologi, Språkteknologi.se. Centret innehåller information som främst riktar sig till näringsliv och forskare, men också intresserad allmänhet.

Texter

Texter ej registrerade i Göteborgs universitets publikationsdatabas, för kopior kontakta robert.adesam@gu.se.

2006

  • Anette Hulth; Robert Andersson; Robin Cooper; Ola Karlsson; Peter Nilsson (2006). Center för dokumentation och information om svensk språkteknologi. I Henrik Holmboe, redaktör, Nordisk Sprogteknologi 2005 -- Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram, sidorna 29--31. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, København. ISBN 87-635-0335-2.

2005

  • Robert Andersson; Robin Cooper; Richard Domeij; Anette Hulth; Ola Karlsson; Peter Nilsson; Sylvana Sofkova Hashemi (2005). Center för dokumentation och information om svensk språkteknologi. I Henrik Holmboe, redaktör, Nordisk Sprogteknologi 2004 -- Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram, sidorna 43--45. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, København. ISBN 87-635-0248-8.

2004

  • Robert Andersson; Robin Cooper; Peter Nilsson; Petter Karlström (2004). Center för dokumentation och information om svensk språkteknologi. I Henrik Holmboe, redaktör, Nordisk Sprogteknologi 2003 -- Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram, sidorna 17--19. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, København. ISBN 87-7289-997-2.

1999

  • Robert Andersson; Robin Cooper; Sylvana Sofkova Hashemi (1999). Finite state grammar for finding grammatical errors in swedish text: State of the art. Teknisk rapport, Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet.
  • Robert Andersson; Robin Cooper; Sylvana Sofkova Hashemi (1999). Finite state grammar for finding grammatical errors in swedish text: application of incremental parsing. Teknisk rapport, Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet.
  • Robert Andersson; Robin Cooper; Sylvana Sofkova Hashemi (1999). Finite state grammar for finding grammatical errors in swedish text: a system for finding ungrammatical noun phrases in swedish text. Teknisk rapport, Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet.

1998

  • Robert Andersson; Robin Cooper; Sylvana Sofkova Hashemi (1998) Finite state grammar for finding grammatical errors in swedish text: a finite-state word analyser. Teknisk rapport, Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet.