Länkstig

Olof Olsson

IT-arkitekt

Svensk Nationell Datatjänst,
SND
Fax
031-786 44 55
Besöksadress
Medicinaregatan 18, Plan 4
41390 Göteborg
Rumsnummer
645
Postadress
Box 468
40530 Göteborg

Om Olof Olsson

Arbetar som systemutvecklare på Svensk Nationell Datatjänst, SND