Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Frida Siekkinen

Universitetsadjunkt

Institutionen för svenska
språket
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Frida Siekkinen

Jag har disputerat i Barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och arbetar för närvarande som adjunkt i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket. Tidigare har jag arbetat som universitetsadjunkt på Högskolan i Borås inom bland annat lärarprogrammet och lärarlyftet och dessförinnan som lärare på vuxenutbildningen. Jag har en gymnasielärarexamen och en masterexamen i svenska som andraspråk.

Doktorsavhandling

Mina forskningsintressen rör frågor om barns och ungas livsvillkor i dagens samhälle. Min doktorsavhandling "Att vara och inte vara - Elevpositioner(ingar) i spänningsfältet mellan svenska och svenska som andraspråk" handlar om kategoriseringar som uppstår till följd av uppdelningen mellan grundskolans två svenskämnen. I avhandlingen fokuseras särskilt på hur kategorin "svenska som andraspråkselev" görs och hur elever och skolpersonal i skolans vardag förhandlar om och förhåller sig till dess betydelse och innehåll.