Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Frida Siekkinen

Universitetsadjunkt

Institutionen för svenska
språket
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Doktorand

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Frida Siekkinen

Jag arbetar som adjunkt i svenska som andraspråk på Institutionen för svenska språket och är även doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Tidigare har jag arbetat som lärare på komvux i Göteborg och som universitetsadjunkt på Högskolan i Borås inom bland annat lärarprogrammet och lärarlyftet. Jag har en gymnasielärarexamen och en masterexamen i svenska som andraspråk.

Avhandingsprojekt

Mina forskningsintressen rör frågor om ungas livsvillkor i dagens samhälle. Mitt avhandlingsarbete handlar om kategoriseringar som uppstår till följd av uppdelningen mellan grundskolans två svenskämnen - svenska och svenska som andraspråk. I avhandlingen fokuseras särskilt på hur kategorin "svenska som andraspråkselev" görs och hur elever och skolpersonal i skolans vardag förhandlar om och förhåller sig till dess betydelse och innehåll.

Presentationer och föreläsningar

  • Presentation, Normer kring svenskhet och språk i skolans vardag – (o)möjliga elevpositioner med utgångspunkt i uppdelningen mellan svenska och svenska som andraspråk, Göteborgs universitet, Forskning pågår, 2017.
  • Presentation, Svenska och svenska som andraspråk - arenor för normer kring svenskhet och språk i skolans vardag, Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket, seminariet i svenska som andraspråk, 2017.
  • Föreläsning, Svenska och svenska som andraspråk - vem ska läsa vad och varför?, Erikslundskolan, Borås Stad, 2017.
  • Presentation, "Elever med svenska som andraspråk"? Kategoriseringar och subjektspositioner i styrdokument för svenskämnena i grundskolan, Umeå universitet, högre seminarium, 2016.
  • Presentation, Flerspråkiga elever i en enspråkig elevnorm - svenska som andraspråkskodade elever i skolans styrdokument och skolvardag, Malmö Högskola, högre seminarium i pedagogik och specialpedagogik, 2016.

Övrigt

Sekreterare, Kollegiet Barndom, ungdom, kultur och lärande (BUKL), 2018 - 2020

Kassör, Utbildningsvetenskapliga fakultetens doktorandråd, 2017 - 2020