Länkstig

Per Högberg

Universitetslektor

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Per Högberg

Universitetslektor i kyrkomusik, inkl. liturgiskt orgelspel, vid Högskolan för scen och musik. Fil Dr (Orgelsång och psalmspel. Musikalisk gestaltning av församlingssång. Diss. ArtMonitor, nr 37).