Bild
Illustration av metod och porträtt av Anders Ståhlberg.
Länkstig

Stort samverkansprojekt om ultrakänslig DNA-teknik för cancerdiagnostik och brottsutredning

Anders Ståhlberg, vid Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin och Sahlgrenska universitetssjukhuset har tagit fram en metod för att genom ett enkelt blodprov identifiera specifikt DNA från cancerceller som potentiellt kan betyda att cancer kan hittas tidigare. Metoden vidareutvecklas nu i ett stort projekt tillsammans med bland andra Rise.

Analyserna som nu skall implementeras inom ULTRA-projektet möter flera behov och öppnar stora möjligheter inom sjukvården. Genom ett enkelt blodprov kan specifikt DNA identifieras från cancerceller. Det betyder att cancer och eventuella återfall kan hittas på ett tidigt stadium. Metoden används även för att övervaka behandlingens effektivitet och för att upptäcka avstötningsreaktioner efter organtransplantationer.

DNA-analyser är också ett viktigt verktyg för polisen vid brottsutredningar. Dagens teknik har dock begränsningar vad gäller möjligheten att analysera prover som innehåller DNA från flera personer, eller prover som har dålig kvalitet. Nya känsligare DNA-tekniker innebär att prover som inte tidigare kunnat hanteras nu kan analyseras. Det kan komma att bidra till att fler brott kan klaras upp.

Brett projekt med flera parter

I projektet ”Ultrakänsliga analyser för bättre hälsa och kriminalteknik (ULTRA)” har deltagare från institut, akademi, sjukvård, industri och myndigheter samarbetat för att utveckla innovativa tekniker för DNA-analys av olika typer av kroppsvätskor. Genom att utveckla och kombinera fördelarna hos olika molekylärbiologiska tekniker och förbättrade metoder för provtagning har projektet under de senaste 3 åren tagit fram analyser som är upp till tusen gånger känsligare än dagens metoder. Projektet och analysmetoderna är nu efter en utvecklingsfas redo för bredare tillämpning och implementering. Projektet som koordineras av RISE och består av 16 olika parters har nu beviljats ett bidrag från innovationsmyndigheten VINNOVA på 20 Mkr.

Projektet ULTRA löper från februari 2021 till januari 2023 och har en total budget på 56 Mkr. Projektet finansieras utav VINNOVA, Västra Götalandsregionen och parterna själva.

Mer information

Pressmeddelande från Rise om satsningen