Bild
Shrimps up close
Länkstig

Räkfiskarna drabbades hårt under pandemin

Publicerad

Ju fler fall av Covid-19 i Sverige, desto billigare blev räkorna på Göteborgs fiskeauktion. En studie av två masterstudenter på Handelshögskolan på Göteborgs universitet visar att räkfiskare på västkusten förlorade närmare 400 000 kronor per båt under pandemin.

Bild
Krister Mars
Masterstudenten Krister Mars arbetar idag som miljöekonom.

När pandemin bröt ut i mars 2020 drabbades många branscher hårt och staten gick tidigt in med stödpengar till bland annat turism, hotell- och restaurangbranschen. Även de svenska fiskarna krävde och fick ersättning för minskade inkomster.

Just fiskeindustrin intresserade mastersstudenterna Krister Mars och Davide Dutto på Institutionen för nationalekonomi och statistik. I deras masteruppsats valde de att studera hur pandemin påverkade räkfiskarnas ekonomi och då särskilt försäljningen av de större räkorna som handskalas hemma.

I Sverige hade vi inte restriktioner på samma sätt som andra länder, men vi ville se om medias nästan dagliga rapportering av covid-fall påverkade konsumtionen, säger Krister Mars.

Priset på räkorna bestäms av hur mycket som landar och säljs på Göteborgs fiskeauktion och till viss del i Smögen varje dag

Till sin hjälp hade de handledaren Håkan Eggert, docent i nationalekonomi, som sedan 20 år tillbaka är expert på svenskt yrkesfiske, samt data från Havs- och vattenmyndigheten.

 – Stora kokräkor, som vi äter färska, fångas huvudsakligen av ett 50-tal båtar här på västkusten och konsumeras i Sverige. Det betyder att priset på räkorna bestäms av hur mycket som landar och säljs på Göteborgs fiskeauktion och till viss del i Smögen varje dag, säger Håkan Eggert.

Svenska räkfiskare förlorade 21,5 miljoner

Genom att jämföra auktionspriserna och den rapporterade dödligheten visade studien att ju fler covid-fall som rapporterades i media, desto billigare blev räkorna. I genomsnitt gick de stora räkorna ner cirka 9 procent i pris. Mellan mars 2020 och slutet av 2021 förlorade de svenska räkfiskarna i snitt 400 000 kronor per båt eller nästan 21,5 miljoner totalt.

– Just räkfiskare var de fiskare som drabbades hårdast under pandemin. Det finns förstås osäkerheter i vår studie men på det hela verkar det statliga stödet till fiskenäringen varit välmotiverat, säger Krister Mars.

Masteruppsatsen förfinades tillsammans med handledaren och studien har nu publicerats i Marine Policy, en bred akademisk tidskrift för både natur- och samhällsvetare.

– Det var otroligt roligt att vår studie kom med och jag är stolt över det arbete vi har gjort, säger Krister Mars.

Text: Jessica Oscarsson

 

Läs studien "Assessing the economic effects of the covid-19 pandemic on Swedish shrimp fishers": https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X23000234?pes=vor